ด้วยสำนักอธิการบดี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้จัดสวัสดิการพิเศษแก่บุคลากร โครงการทัศนศึกษาสาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 2 - 9 พ.ค. 2559 ที่จะมาถึงนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากร ที่มีความประสงค์จะไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งโครงการทัศนศึกษาฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด: ที่ อธ. 910/2558 

โครงการทัศนศึกษาสาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย

ท่านที่สนใจ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสำรองที่ ได้ที่คุณนธิยา (เมย์) หรือ คุณรัตน์ศิริ (นก)
สำนักอธิการบดี ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นี้  
โทร. 02-3004553 ต่อ 1110, 1148 โทรสาร 02-7191949