17 กันยายน 2561
ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยศูนย์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Freshy Day & Night : Power of the Olympians ณ อารคาร John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน

 


Huamak Campus

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd., Hua Mak,
Bangkok  Thailand 10240

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook