ก.วิทย์ฯ เผยผลสอบงบเอสเอ็มอีเอแบค ไม่พบทุจริต
ทางฝั่งเอแบคยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 21 มิถุนายน 2561 - เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญคือการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ไอแทป (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

จากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่า ผลสอบงบเอสเอ็มอีเอแบคไม่พบการทุจริต และยังไม่มีความเสียหายต่อ สวทช.หรือภาครัฐ โดยการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกระทรวง มีการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ว่าถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงฯ

ดร.สุวิทย์ ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กวทช.ว่า ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ไอแทป (ITAP) สวทช. กับ เอแบค เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงของโครงการความร่วมมือระหว่าง โปรแกรมไอแทป สวทช.กับเอแบค ที่มีกำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2563 ภายหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่พบว่าโครงการที่ปรากฏตามข่าวเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมยังอยู่ในขั้นตอนแรกที่เป็นการดำเนินกิจกรรม Prelim หรือ ขั้นการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาของผู้ประกอบการ ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงฯ นั้น กิจกรรม Prelim สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการที่จะตกลงกัน รวมถึงลักษณะกิจกรรม ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมสถานประกอบการหรือโรงงานผลิต แต่อาจจะใช้วิธีปรึกษาหารือเพื่อกำหนดโจทย์ปัญหาตามสถานที่ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเห็นสมควรได้

ทั้งนี้ สวทช. ระบุว่า ได้จ่ายเงินตามบันทึกข้อตกลงฯ ไปยังเอแบคจำนวน 1,446,000 บาท ซึ่งเอแบคจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานและบริหารเครือข่าย ภายใต้กฎระเบียบด้านการเงินของเอแบค จากนั้นเมื่อโครงการ 3 ปีสิ้นสุดลง ทางเอแบคจะดำเนินการสรุปค่าใช้จ่ายตามจริง สามารถตรวจสอบได้ และส่งมอบวงเงินที่เหลือคืนแก่ สวทช. ตามระเบียบข้อตกลงทุกประการ โดยทางเอแบคยืนยันถึงความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าว

Huamak Campus

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd., Hua Mak,
Bangkok  Thailand 10240

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook