17 กันยายน 2561
ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยศูนย์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Freshy Day & Night : Power of the Olympians ณ อารคาร John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน