ตารางการให้บริการรถตู้สายต่างๆ มายังมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)

Departure Time From U-Complex 
Departure Time From University
7:00
12:50
N/A
13:10
7:20
13:40
N/A
14:00
7:40
14:00
N/A
14:20
7:50
14:40
N/A
14:50
8:15
15:00
8:30
15:30
8:30
15:30
8:40
15:50
8:50
15:50
9:00
16:00
9:20
16:00
9:40
16:15
10:00
16:20
10:20
16:30
10:20
17:00
10:40
17:15
11:00
17:50
11:20
18:10
11:30
18:50
11:50
19:10
11:50
19:50
12:00
20:10
12:10
20:40
12:30
21:10
12:20
21:40
12:40
 

 

All the schedule leave from U-Complex and Exit from University
From 18:00 - 22:00 pm. Au loop park at 7-11 in dormitory 

Traveling between the Hua Mak and Suvarnabhumi campuses is easy. There are Coaches and Vans Available. They are located in front of the Hua Mak campus and in the parking lot of the Suvarnabhumi campus. For more information please click on this link:  Transportation Schedules

Huamak Campus

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd., Hua Mak,
Bangkok  Thailand 10240

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook